Tradeka

Tradeka

Kiihdyttämön kumppani

Tradeka on suomalainen omistajaosuuskunta, jonka toiminnan perustana on merkityksellinen omistajuus. Tradekassa tämä tarkoittaa sitoutumista muihinkin yhteiskunnallisiin päämääriin kuin yksin voitontavoitteluun.

Tradeka on merkittävä omistaja monessa suomalaisessa yrityksessä ja omistajuudessa pyritään seuraamaan suomalaisille tutkitusti tärkeitä teemoja: verojen maksamista Suomeen, työpaikkojen luomista, pitkäjänteisyyttä ja vastuullisuutta. Sijoitustoiminnassa huolehditaan vastuullisesta veronmaksusta ja sijoituksia tehdään kohteisiin, jotka edistävät talouselämän uudistumista ja uusien työpaikkojen syntymistä. Tradekassa vastuullisuutta edellytetään kaikilta osuuskunnan omistamilta yhtiöiltä.

Tradeka myös ohjaa merkittävän osan omistamiensa yritysten tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan. Tradeka onkin ollut aktiivisesti mukana suomalaisessa vaikuttavuussijoittamisen verkostossa muun muassa Koto-SIB- ja Lapset-SIB-vaikuttavuusinvestoinneissa. Yksi osuuskunnan strategisista kategorioista on sijoitukset, joilla edistetään yhteiskunnallisia päämääriä maltillisin tuotto-odotuksin.

”Lähdimme Impact Startupin kumppaniksi, koska tavoitteenamme on olla mukana mahdollistamassa ja tukemassa hankkeita, joiden avulla käynnistetään uudenlaista kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa ja tuodaan esiin sen vaikuttavuutta”, kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Lue lisää Tradekasta: www.tradeka.fi