Kiihdyttämö yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle

Impact Startupissa osallistujat saavat intensiivistä tukea ja sparrausta yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa kehittämiseen, kestävän liiketoimintamallin rakentamiseen, sekä rahoituksen ja oikeiden verkostojen hankkimiseen. Startup-yritysten lisäksi kiihdyttämömme on avoin pidempään toimineiden organisaatioiden ”sisäisille startupeille”. Tällä tarkoitamme esimerkiksi säätiön tai yhdistyksen sisäistä tiimiä, joka on itsenäisesti vastuussa uuden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtäävän palvelun kehittämisestä. Osallistuminen on kiihdytettäville maksutonta.

Vuonna 2020 kiihdyttämöön haetaan osallistujia, joiden toiminnan tavoitteena on auttaa vaikeasti työllistyviä ihmisiä työllistymään. Katso tarkemmat hakutiedot vuoden 2020 kiihdyttämöstä hakusivulta. Haku syksyn kiihdyttämöön päättyi 8.6.2020.

Kiihdyttämöohjelma koostuu bootcampista, kolmesta pääkaupunkiseudulla pidettävästä intensiivileiripäivästä, online-osioista, yksilöllisestä yritysvalmennuksesta sekä Demopäivästä. Kiihdyttämön jälkeen yritys on valmis laajentamaan toimintaansa ja sillä on huippuunsa hiotut valmiudet tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa palvelua tai tuotetta kilpailukykyisesti ja kestävästi.

 

Impact Startupista

VAIKUTTAVUUSOSAAMISTA

Haluatte tuottaa liiketoiminnalla tavoitteellisesti positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Kiihdyttämössä saatte tietoa, tukea ja työkaluja yhteiskunnallisen vaikuttavuutenne kehittämiseen, johtamiseen ja todentamiseen. Uskomme, että ne, jotka pystyvät osoittamaan tuottavansa lupaamiaan vaikutuksia, myös pärjäävät parhaiten markkinoilla. Väitämme, että kiihdyttämön tiimistä ja yritysvalmentajista löytyy tueksenne Suomen kovimpia vaikuttavuusasiantuntijoita.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSTÄ

Kokeneet ja asiantuntevat yritysvalmentajamme ovat sitoutuneet käyttämään 30 tuntia juuri teidän yksilölliseen tukemiseenne. Jokainen kiihdytettävä yritys saa oman valmentajan, jonka kanssa pääsette viilaamaan liiketoimintamallianne timanttiseksi. Leireillä paneudutaan muun muassa arvolupaukseen, asiaskohderyhmiin, markkinointiin, taloushallintoon ja rahoituksen suunnitteluun. Tavoitteena on rakentaa kestävä liiketoimintastrategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma toimintanne laajentamiseen. Tutustu yritysvalmentajiimme täällä.

VERKOSTOJA

Jokainen uusi toimija tarvitsee menestyäkseen oikeat verkostot ja yhteydet. Olemme kooneet Impact Startupin yhteisöön vaikuttavuusasiantuntijoita, sijoittajia, julkisia hankkijoita ja muita alan toimijoita Suomesta ja muista pohjoismaista. Kiihdyttämössä pääset tutustumaan näihin eri tahoihin ja Demopäivässä pitchaamaan konseptinne sijoittajista ja asiantuntijoista koostuvalle raadille. Emme pysty lupaamaan kiihdyttämön osallistujille suoraan rahoitusta tai sijoituksia, mutta takaamme, että kiihdyttämön jälkeen pystytte myymään vaikuttavuuspotentiaalinne kriittisellekin sijoittajalle.

 

Ohjelman rakenne

Bootcamp

Kaikista hakemuksen lähettäneistä kaksipäiväiselle bootcampille valitaan 30 yritystä. Helsingissä järjestättävällä Bootcampilla yritykset kehittävät liiketoimintamalliaan osaavien yritysvalmentajiemme ja huippumentoriemme kanssa, kuulevat asiantuntijoiden alustuksia, harjoittelevat pitchausta ja tutustuvat toisiinsa. Bootcampin lopussa kaikki pääsevät pitchaamaan asiantuntijaraadille. Bootcampin pohjalta valitaan viisi yritystä jatkamaan kiihdyttämössä.

Bootcamp on jo itsessään mainio mahdollisuus kartuttaa omaa tietämystä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja terävöittää omaa liiketoimintamallia.

Intensiivileirit

Syksyn aikana on kolme leiriä, jolloin kaikki yritykset, yritysvalmentajat ja kiihdyttämön tiimi kokoontuvat yhteen. Espooossa järjestettävillä leireillä työstetään mm. kunkin yrityksen liiketoimintamallia, muutosteoriaa, vaikuttavuuden johtamista, markkinointia ja rahoitusta. Ensimmäiseen ja kolmanteen leiriin kuuluu myös online-työskentelyn päivä. Pääpaino leireillä on käytännön kehittämisessä ja tekemisessä – varautukaa iskemään kädet saveen!

Yritysvalmennus

Kukin yritys saa oman yritysvalmentajan, joka on sitoutunut käyttämään yrityksen yksilölliseen sparraukseen aikaansa ja osaamistaan. Valmentajat ovat mukananne intensiivileireillä, mutta myös niiden välissä. Leirien välissä yhdessä opitut asiat pistetäään valmentajan tuella käytäntöön ja kehitätte toimintaanne entistä vaikuttavammaksi. Käy tutustumassa yritysvalmentajiimme tästä. Yritysvalmentajan henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi leirien välillä saatte käyttöönne monipuolista digimateriaalia.

Demopäivä

Kiihdyttämö huipentuu Demopäivään, jossa mukana olleet yritykset esittelevät liiketoiminta- ja vaikuttavuusmallinsa sijoittajista, asiantuntijoista ja tärkeistä sidosryhmistä koostuvalle raadille. Demopäivän tarkoituksena on koota yhteen koko Impact Startup -verkosto ja luoda mahdollisuuksia uusille kumppanuuksille.

Alumnit

Emme hylkää kiihdytettyjä ja vaikuttavaksi viilattuja yrityksiä kiihdyttämöjakson jälkeen! Impact Startupin läpikäyneet yritykset pääsevät alumni-portfolioomme ja yhteispohjoismaiseen MasterClass -ohjelmaan. Seuraamme alumneja vuoden kiihdyttämöjakson jälkeen ja olemme tarvittaessa valmiina sparraamaan ja neuvomaan.

 

Tässä kuvatun yritysten kiihdyttämöohjelman lisäksi Impact Startup -kokonaisuuteen kuuluvat Investor lab ja Public Procurement lab.

Jäikö kysyttävää? Kysy meiltä mitä vain kiihdyttämöön liittyen vaikka heti: info@impactstartup.fi