Kiihdyttämö yhteiskunnalliselle liiketoiminnalle

Impact Startupissa osallistujat saavat intensiivistä tukea ja sparrausta yhteiskunnallisen vaikuttavuutensa kehittämiseen, kestävän liiketoimintamallin rakentamiseen, sekä rahoituksen ja oikeiden verkostojen hankkimiseen. Startup-yritysten lisäksi kiihdyttämömme on avoin pidempään toimineiden organisaatioiden ”sisäisille startupeille”. Tällä tarkoitamme esimerkiksi säätiön tai yhdistyksen sisäistä tiimiä, joka on itsenäisesti vastuussa uuden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtäävän palvelun kehittämisestä. Osallistuminen on kiihdytettäville maksutonta.

Vuonna 2022 järjestetään kahden päivän minikiihdyttämö Pasilassa 23.9. ja 26.10. Hae mukaan täällä!

Impact Startupista

VAIKUTTAVUUSOSAAMISTA

Haluatte tuottaa liiketoiminnalla tavoitteellisesti positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan. Kiihdyttämössä saatte tietoa, tukea ja työkaluja yhteiskunnallisen vaikuttavuutenne kehittämiseen, johtamiseen ja todentamiseen. Uskomme, että ne, jotka pystyvät osoittamaan tuottavansa lupaamiaan vaikutuksia, myös pärjäävät parhaiten markkinoilla. Väitämme, että kiihdyttämön tiimistä ja yritysvalmentajista löytyy tueksenne Suomen kovimpia vaikuttavuusasiantuntijoita.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSTÄ

Kiihdyttämössä paneudutaan muun muassa arvolupaukseen, asiaskohderyhmiin, markkinointiin, taloushallintoon ja rahoituksen suunnitteluun. Tavoitteena on rakentaa kestävä liiketoimintastrategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma toimintanne laajentamiseen.

VERKOSTOJA

Jokainen uusi toimija tarvitsee menestyäkseen oikeat verkostot ja yhteydet. Olemme kooneet Impact Startupin yhteisöön vaikuttavuusasiantuntijoita, sijoittajia, julkisia hankkijoita ja muita alan toimijoita Suomesta ja muista pohjoismaista. Kiihdyttämössä pääset tutustumaan näihin eri tahoihin ja Demopäivässä pitchaamaan konseptinne sijoittajista ja asiantuntijoista koostuvalle raadille. Emme pysty lupaamaan kiihdyttämön osallistujille suoraan rahoitusta tai sijoituksia, mutta takaamme, että kiihdyttämön jälkeen pystytte myymään vaikuttavuuspotentiaalinne kriittisellekin sijoittajalle.

 

Minikiihdyttämö 2022

Minikiihdyttämö on kahden päivän intensiivileiri, jossa vauhditetaan yritystiimejä vaikuttavuuden mallintamisessa ja mittaamisessa sekä liiketoimintamallin kehittämisessä. Päivien aikana tiimit saavat sparrausta alan kokeneilta toimijoilta ja huippukouluttajilta sekä pääsevät verkostoitumaan muiden yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Minikiihdyttämö on loistava paikka hakea nostetta oman toiminnan kehittämiseen.

Kiihdyttämö 2020

Bootcamp

Kaikista hakemuksen lähettäneistä kaksipäiväiselle bootcampille valittiin 30 yritystä. Helsingissä järjestättävällä Bootcampilla yritykset kehittivät liiketoimintamalliaan osaavien yritysvalmentajiemme ja huippumentoriemme kanssa, kuulivat asiantuntijoiden alustuksia, harjoittelivat pitchausta ja tutustuivat toisiinsa. Bootcampin lopussa kaikki pääsivät pitchaamaan asiantuntijaraadille. Bootcampin pohjalta valittiin viisi yritystä jatkamaan kiihdyttämössä.

Bootcamp oli jo itsessään mainio mahdollisuus kartuttaa omaa tietämystä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja terävöittää omaa liiketoimintamallia.

Intensiivileirit

Syksyn aikana oli kolme leiriä, jolloin kaikki yritykset, yritysvalmentajat ja kiihdyttämön tiimi kokoontuivat yhteen. Espooossa järjestettävillä leireillä työstettiin mm. kunkin yrityksen liiketoimintamallia, muutosteoriaa, vaikuttavuuden johtamista, markkinointia ja rahoitusta. Ensimmäiseen ja kolmanteen leiriin kuului myös online-työskentelyn päivä. Pääpaino leireillä oli käytännön kehittämisessä ja tekemisessä.

Yritysvalmennus

Kukin yritys sai oman yritysvalmentajan, joka oli sitoutunut käyttämään yrityksen yksilölliseen sparraukseen aikaansa ja osaamistaan. Valmentajat olivat mukana intensiivileireillä, mutta myös niiden välissä. Leirien välissä yhdessä opitut asiat pistettiin valmentajan tuella käytäntöön ja toimintaa kehitettiin entistä vaikuttavammaksi.  Vuoden 2020 yritysvalmentajiimme pääset tutustumaan tästä. Yritysvalmentajan henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi leirien välillä osallistujat saivat käyttöönsä  monipuolista digimateriaalia.

Demopäivä

Kiihdyttämö huipentui Demopäivään, jossa mukana olleet yritykset esittelivät liiketoiminta- ja vaikuttavuusmallinsa sijoittajista, asiantuntijoista ja tärkeistä sidosryhmistä koostuvalle raadille. Demopäivän tarkoituksena oli koota yhteen koko Impact Startup -verkosto ja luoda mahdollisuuksia uusille kumppanuuksille.

Alumnit

Emme hylkää kiihdytettyjä ja vaikuttavaksi viilattuja yrityksiä kiihdyttämöjakson jälkeen! Impact Startupin läpikäyneet yritykset pääsevät alumni-portfolioomme ja yhteispohjoismaiseen MasterClass -ohjelmaan. Seuraamme alumneja vuoden kiihdyttämöjakson jälkeen ja olemme tarvittaessa valmiina sparraamaan ja neuvomaan.

Tässä kuvatun yritysten kiihdyttämöohjelman lisäksi Impact Startup -kokonaisuuteen kuuluvat Investor lab ja Public Procurement lab.

Jäikö kysyttävää? Kysy meiltä mitä vain kiihdyttämöön liittyen vaikka heti: info@impactstartup.fi