Rekisterinpitäjä

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry, y-tunnus 2614991-1 Postiosoite: Suomen Setlementtiliitto, C/O ARVO ry, Sturenkatu 11 A, 00510 Helsinki. info@arvoliitto.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt

Ulla Nord, ulla.nord@arvoliitto.fi Puh: 050 578 125. Tietosuojavastaava: Katja Anoschkin, ARVO ry, katja.anoschkin@arvoliitto.fi

Rekisterin nimi

Impact Startup -ohjelman hakija-, osallistuja-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Impact Startup -ohjelmasta (ml. kiihdyttämö, Public Procurement Lab, Investor Lab)  tiedottamiseen ja markkinointiin, toiminnan kehittämiseen, tapahtumien järjestämiseen, hakuprosessista tiedottamiseen ja muihin ohjelmaan ja sen osa-alueisiin osallistumiseen liittyviin tiedotus- ja rekytointitarpeisiin liittyen.

Henkilötietoja käsitellään myös ohjelmassa mukana olevien ja olleiden toimijoiden keskinäisen yhteydenpidon fasilitoimiseen (suostumukseen perustuen) ja alumnien tiedottamiseen ajankohtaisista asioista Impact Startup -asioihin liittyen.

Rekisterin tietosisältö

Impact Startup ohjelman hakija-, osallistuja-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteriin kerätään ryhmittäin seuraavia henkilötietoja:

Hakijat ja osallistujat:

  • Perustiedot kuten etunimi, sukunimi, titteli/asema, yritys, yrityksen kotipaikkakunta
  • Matkapuhelinnumero töihin, sähköposti, yrityksen internet-sivujen osoite
  • Muut osallistumiseen liittyvät tiedot kuten yritystoiminnan kuvaus, toiveet ja palaute Impact Startup -ohjelmasta

Sidosryhmät ja markkinointi (sis. uutiskirjeen tilaajat)

  • Perustiedot etunimi, sukunimi, titteli/asema, yritys
  • Sähköpostiosoite
  • Muut osallistumiseen liittyvät tiedot kuten osallistumispotentiaali, henkilön motiivi yhteydenottoon (esim. ”kiinnostunut sijoittamisesta”)

Kaikki ryhmät: Tilaisuuksien järjestämiseen liittyen ruoka-aineallergioiden tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijoiden ja osallistujien itse hakulomakkeella, muulla Impact Startup-sivujen ilmoittautunislomakkeella tai suoraan ARVOlle ilmoittamat tiedot, uutiskirjeen tilanneiden itse tilauslomakkeelle ilmoitetut tiedot, avoimet verkkolähteet kuten yritysten omat verkkosivut, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Yhteydenotot Impact Startup -henkilökuntaan kuten esimerkiksi sähköpostit, puhelinsoitot, tapaamiset, käyntikortit, sosiaalisen median yhteydenotot. Henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää tai luovuttaa henkilötietolain puitteissa ARVOn eri toimintojen ja järjestelmien välillä tai toimeksiannosta markkinointiviestintäpalveluja ja Impact Startupin tapahtumia alihankintana tuottaville yhtiöille. Tietoja voidaan siirtää myös Impact Startup -pohjoismaisille kumppaneille ja julkisille toimijoille kuten Työ- ja elinkeinoministeriölle ja Pohjoismaiselle ministerineuvostolle. ARVO huolehtii siitä, että palveluntuottajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa sopimukset ja käsittelyohjeistukset on laadittu asianmukaisesti ja vastuukysymykset otettu huomioon.

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkoisille tahoille muihin, kuin Impact Startup -ohjelmaan ja teemoihin liittyviin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa erityistapauksissa henkilön suostumuksella EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ohjelmaan osallistuvien yritysten tukitarkoituksissa (kuten sijoitusten ja rahoituksen hankkiminen), esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Rekisterin suojaus ja säilytys

Kaikki henkilötiedot ovat tallennettuina ympäristöön, jossa fyysinen ja tietotekninen suojaus estää ulkopuolisen käytön. Jokaisella järjestelmän käyttäjällä on henkilökohtainen tunnus ja salasana, jolla pääsee tietystä tietoverkosta käsiksi rajattuun tietoon. Käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisteritietoja

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle (info@arvoliitto.fi). Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Rekisterin henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä.

 

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme, otathan yhteyttä: info@arvoliitto.fi