Invalidisäätiö

Invalidisäätiö

Kiihdyttämön kumppani

Invalidisäätiö tekee työtä sen puolesta, että jokaiselle ihmiselle löytyisi oma paikkansa yhteiskunnassa. Invalidisäätiön toiminta on keskittynyt erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen, kouluttamiseen ja kuntouttamiseen. Nuoria koulutetaan Ammattiopisto Livessä, joka on pääkaupunkiseudun suurin erityisammattioppilaitos. Työllistymis-, valmennus- ja kuntoutuspalveluista vastaa Live Palvelut.

Yhteistyö ja erilaiset kumppanuudet ovat Invalidisäätiön toiminnassa merkittävässä roolissa ja Impact Startup -kumppanuus onkin luonteva lisä Invalidisäätiön monipuoliseen yhteistyöverkostoon.

Invalidisäätiössä on panostettu vahvasti vaikuttavuusperusteisuuteen ja vaikuttavuusajattelun hyödyntämiseen toiminnassa. ”Vaikuttavuusajattelu on ollut jo vuosia olennainen osa toimintaamme, joten kiihdyttämö on tähän luonnollinen jatkumo. Olemme jo ennestään palveluntuottajana maahanmuuttajien työllistymiseen tähtäävässä Kotouttamisen SIB- sekä Työ-SIB -vaikuttavuusinvestointihankkeissa. Nyt voimme kehittää vaikuttavuusajattelua yhteistyössä kumppaniemme kanssa jopa kansainvälisesti” sanoo Invalidisäätiön kehitysjohtaja Miika Keijonen.

”Impact Startupin kautta voimme hyödyntää vaikuttavuusajattelua entistä tehokkaammin myös Invalidisäätiön toiminnassa. Kiihdyttämöstä voimme omaksua meille uudenlaista toimintakulttuuria ja kehittää uusia toimintatapoja” kertoo Invalidisäätiön toimitusjohtaja Marja Pajulahti. Pajulahti vaikuttaa myös Impact Startup Suomen ohjausryhmässä.

Lue lisää: www.invalidisaatio.fi