Whisprn tuote on sen kehittämä Elevtjensten -niminen sovellus, joka toimii keskustelu- ja kohtaamisalustana koulun oppilaiden ja oppilashuollon välillä. Sovelluksella oppilaat voivat kysyä heitä mietityttäviä asioita (esim. terveyteen liittyen) koulun henkilökunnalta ja sovellus ohjaa kysymyksen oikealle ammattilaiselle. Oppilas voi halutessaan pysyä nimettömänä, mikä on nähty tärkeäksi yhteydenottokynnyksen madaltajaksi.

Whisprn sovelluksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää poissaolojen ja koulupudokkaiden määrää. Idea sovellukseen syntyi, kun yrittäjät huomasivat satojen oppilaiden ja oppilashuollon ammattilaisten kanssa keskustellessaan, että apu ja avun tarvitsijat eivät kohdanneet. Oppilashuollon ammattilaiset kokivat olevansa hyvin tavoitettavissa, kun taas oppilaat eivät tienneet keneltä apua pyytää, milloin auttajat ovat paikalla ja uskaltaisiko heihin lainkaan olla yhteydessä. Whisprn sovellus pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman lapsille ja nuorille luontevalla digialustalla.

Osallistui Impact Startup Norjan kiihdyttämöön 2019.

https://www.elevtjenesten.no/