Y-Säätiön työllistymisohjelma Uuras auttaa säätiön asukkaita työllistymään

Uuraan kautta säätiön asukkaat voivat saada keikkatöitä, koulutusta, valmennusta ja tukea työelämään siirtymiseen.  Keikkatöitä on tarjolla Y-Säätiön omissa toiminnossa esimerkiksi huollon, siivouksen ja vihertöiden parissa. Keikoista maksetaan TES:n mukainen palkka, ja asukas voi käyttää palkan suoraan vuokranmaksuun. Työskentely ja kouluttautuminen Uuraan kautta on asukkaille vapaaehtoista.

Uuras -mallia on toteutettu menestyksekkäästi Y-Säätiön pääkaupunkiseudun kohteissa, ja nyt sitä ollaan laajentamassa Tampereelle ja myöhemmin muualle Suomeen.

Y-Säätiön yhteiskunnallinen tavoite on poistaa asunnottomuus Suomesta ja lisätä osallisuutta. Uuras -ohjelman kautta asukkaat saavat työkokemusta ja mahdollisuuden näyttää taitonsa. Uuraan vaikuttavuustavoite on lisätä asukkaiden taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

Lisätietoja Uuras -työllistymisohjelmasta Y-Säätiön sivuilla.

Osallistui Impact Startup Suomen kiihdyttämöön syksyllä 2020.