Yritys kouluttaa sosiaali-, terveys- ja koulutusalan ammattilaisia käyttämään eläimiä erilaisissa hoito-, kuntoutus-, opetus ja terapiatarkoituksissa. Taustalla on tutkittua tietoa eläinten positiivisista vaikutuksista mielenterveyteen ja hyvinvointiin.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat erilaiset mielenterveyden kanssa työskentelevät ammattiryhmät, mutta Dyrebar Omsorg kehittää uusia ”eläinavusteisia interventioita” myös esimerkiksi lapsi- ja nuoristyöhön.

Osallistui Impact Startup Norjan kiihdyttämöön 2018.

https://www.dyrebaromsorg.no/