Katja Anoschkin

Katja Anoschkin

Kiihdyttämöpäällikkö

Katja Anoschkin on Impact Startup Suomen operatiivinen johtaja ja vastaa kiihdyttämön ohjelmasta, intensiivipäivien koordinoinnista ja vaikuttavuusosaamisesta.

Katja on kovan luokan vaikuttavuusasiantuntija, häneltä löytyy osaamista etenkin vaikuttavuuden mallintamiseen ja todentamiseen. Ennen kiihdyttämöä hän toimi kaksi vuotta Arvoliiton koordinoiman Hyvän Mitta -hankkeen hankepäällikkönä.